Pasirinkti automobilį
Prašome užpildyti visus privalomus laukus.

Ačiū, kad atlikote rezervavimą.

Netrukus susisieksime, kad patvirtintume jūsų užsakymą.

Jūsų rezervacija

Atidžiai perskaitykite užsakymą

Informacija
  Informacija

  Sąlygos

  Vairuotojui:

  • Nuomojamą automobilį gali vairuoti asmuo, turintis ne mažesnį nei 3 (trijų) metų vairavimo stažą ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
  • Tepalų, vandens lygį, padangų spaudimą nuomininkas turi kontroliuoti kiekvieną kartą automobilio kuro baką užpildamas degalais arba pradėdamas naują kelionės dieną.

  Atsiskaitymas:

  • Para pradedama skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akte nurodytos datos. Nuomos sutartis įsigalioja nuomininkui sumokėjus 500,00 EUR rezervacijos mokestį, kuriuo garantuojama, kad nuomotojas niekam kitam automobilio neperduos ar kitaip nepanaudos.
  • Paruošto eksploatacijai automobilio perdavimas įvykdomas nuomininkui sumokėjus visą nuomos kainą ir 500,00 EUR franšizės mokestį (jeigu nuomininkas(-ė) jaunesnis(-ė) negu 25 m. ir vairuotojo stažas trumpesnis nei 5 m. – franšizės mokestis 600,00 EUR). Grąžinus automobilį visiškai tvarkingą, be papildomų defektų, švarų, su pilnomis kuro talpomis, franšizės mokestis grąžinamas nuomininkui.
  • Frančizės mokestis užšaldomas kreditinėje kortelėje (jeigu nesutarta kitaip).
  • KASKO draudimas įtrauktas į nuomos kainą.
  • Nuomininkas privalo pervesti pilną nuomos mokestį į nuomotojo sąskaitą iki nuomos pradžios likus 15 d.

  Kita:

  • Nuomininkui su automobiliu leidžiama važiuoti į užsienį. Nuomotojas įsipareigoja išduoti žalią kortą – civilinės atsakomybės draudimą (nuomininkas privalo įsitikinti, kad jo lankoma valstybė yra žalios kortos (civilinės atsakomybės draudimo) sąraše. Priešingu atveju nuomininkas turi draustis prieš įvažiuodamas į tą šalį savomis lėšomis).
  • Nuomotojas perduoda nuomininkui automobilį su pilnomis kuro talpomis, techniškai tvarkingą.